Rada Rodziców na rok szkolny 2022/2023

Nikola Płaczko – przewodnicząca
Sabina Gajewska – zastępca przewodniczącej
Agnieszka Mentel – sekretarz
Ewelina Osadzin – skarbnik
Franciszek Brzoska
Aleksandra Głowska
Zuzanna Kobielska
Natalia Konieczny
Katarzyna Kubica
Aleksandra Mrozek
Justyna Wiesner
Anna Zaremba

e-mail: rada.rodzicow@jedyneczka.eu