O przedszkolu

Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska. W naszym przedszkolu funkcjonuje 5 grup.
Grupa „Pszczółki” – 3-latki
Grupa „Krasnoludki” – 4-latki
Grupa „Żabki” – 5-latki
Grupa „Motylki” – 6-latki
Grupa „Turzaczki” – grupa mieszana – Oddział Zamiejscowy w Turzu

Nasze przedszkole istnieje od 1946 roku. Położone jest w sąsiedztwie Urzędu Miasta i Gminy, Urzędu Pocztowego, Posterunku Policji. Teren jest ogrodzony, co sprawia, że plac zabaw stwarza dobre warunki do wypoczynku, swobodnej zabawy i nauki dla dzieci.

W budynku znajdują się cztery sale dydaktyczne, sala terapeutyczna, sala logopedyczna, sala do zajęć z integracji sensorycznej, sala zabaw oraz sala LEGO. Wszystkie sale są przestronne, bogato wyposażone w zabawki oraz pomoce dydaktyczne, spełniają odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne.

Oddział Zamiejscowy w Turzu mieści się w gminnym budynku, w którym urzęduje również Biblioteka oraz Świetlica Wiejska. Oddział posiada dobrze wyposażoną salę edukacyjną, salę zabaw, gabinet terapeutyczny oraz dostosowany do potrzeb dzieci duży plac zabaw.

Przedszkole posiada łącznie 125 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dzieci w naszym przedszkolu czują się dobrze, są bezpieczne, uśmiechnięte i szczęśliwe, a dzięki kreatywnym zabawom i ćwiczeniom poznają oraz odkrywają otaczający świat na miarę swoich potrzeb i możliwości. Ideą naszej pracy jest kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów.

Zapewniamy naszym wychowankom bogatą i ciekawą ofertę edukacyjną. Nasza działalność wychowawczo-edukacyjna skupia się wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka, jego talentów, zdolności czy zainteresowań. W pracy z dziećmi wykorzystywane są różnorodne oraz najnowsze pomoce edukacyjne. Dbamy również o dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego też oferujemy zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, kształcenia specjalnego, integracji sensorycznej, jak również gimnastyki korekcyjnej oraz terapii logopedycznej i psychologicznej. Przedszkole zapewnia też zajęcia z języka angielskiego. Ponadto chętne dzieci mogą uczęszczać na zajęcia z religii. Dajemy dzieciom poczucie, że są potrzebne, że mogą, że potrafią. Stawiamy na równość szans oraz poszukiwanie i doświadczanie.