Motylki

Motylki to najstarsza grupa w naszym przedszkolu. Wychowawczynią jest pani Klaudia, a pomocą pani Marysia. Do grupy uczęszcza 25 dzieci: 18 – 6-latków i 7 – 5-latków. Zdecydowaną większość stanowią dziewczynki – 15.

Wiek 5 lat charakteryzuje się dużą ciekawością świata, a w wieku 6 lat dzieci przygotowują się do nauki w szkole. Nauczycielka w oparciu o literaturę dziecięcą, zabawy, gry, karty pracy „Odkrywam siebie” stara się tę ciekawość zaspokoić oraz odpowiednio przygotować dzieci do szkoły. Edukacja łączy się z zabawą, przez co wszystkie dzieci zdobywają nowe wiadomości, umiejętności, doświadczenia. Uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Dodatkowo dzieci mają możliwość uczęszczania na zajęcia z religii oraz języka angielskiego.

5-6-latki starają się być miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Pełnią dyżury, z których starają się wywiązywać starannie i sumiennie.

Staramy się, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech.