Kotki Psotki

Kotki Psotki to najstarsza grupa w naszym przedszkolu. Wychowawczynią jest pani Asia, a pomocą pani Marzenka. Do grupy uczęszcza 25 dzieci.

Dzieci w tej grupie przygotowują się do nauki w szkole. Nauczycielka w oparciu o literaturę dziecięcą, zabawy, gry, karty pracy stara się tę ciekawość zaspokoić oraz odpowiednio przygotować dzieci do szkoły. Edukacja łączy się z zabawą, przez co wszystkie dzieci zdobywają nowe wiadomości, umiejętności, doświadczenia. Uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Dodatkowo dzieci mają możliwość uczęszczania na zajęcia z religii oraz języka angielskiego.

6-latki starają się być miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Pełnią dyżury, z których starają się wywiązywać starannie i sumiennie.

Staramy się, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech.