Kadra przedszkola

Prawidłowe funkcjonowanie placówki w olbrzymiej mierze zależy od wysoko wykwalifikowanej kadry.
W naszym przedszkolu kadrę pedagogiczną stanowią nauczycielki o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, które systematycznie uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, wzbogacając swój warsztat pracy.

Kadra Pedagogiczna:
mgr Lidia Kryś – dyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Urszula Warczok- wychowawca, nauczyciel j. angielskiego
mgr Joanna Sroka – wychowawca, terapeuta SI, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, arteterapeuta
mgr Klaudia Trestka – wychowawca, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju, oligofrenopedagog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
mgr Katarzyna Blonka – wychowawca, terapeuta, oligofrenopedagog
mgr Anika Konkol – wychowawca, terapeuta
Aleksandra Wanglorz – nauczyciel współorganizujący
mgr Małgorzata Tykierka – logopeda
mgr Anna Panusz – psycholog dziecięcy
mgr Marek Czogalik – katecheta

Woźne Oddziałowe:
Gabriela Mastalerz
Renata Mikołajek
Marzena Til
Dorota Szymik
Tatiana Stepko

Asystent ASPE:
Kornelia Czogała
Marzena Hundz

Kuchnia:
Maria Wallach – szefowa kuchni
Maria Depta – pomoc kuchenna
Irena Choroba – intendentka

Krzysztof Zawada – konserwator

Pracownicy administracyjni:
Anna Rabiega – księgowa
Katarzyna Ruhe – kadrowa

Oddział w Turzu:
mgr Sylwia Wojcieska – wychowawca, terapeuta
mgr Małgorzata Koston – katechetka
mgr Danuta Kowalczyk – logopeda
Bożena Wranik – woźna oddziałowa