KONKURS FOTOGRAFICZNY „MOJA KREATYWNA RODZINA”

Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego przedszkola wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Moja kreatywna rodzina”.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest:
Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej
z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu
ul. Słowackiego 18
47-420 Kuźnia Raciborska

2. Celem konkursu jest:
– upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki
– rozbudzenie więzi emocjonalnej z rodziną
– próba uchwycenia i zatrzymania w obiektywie różnych spojrzeń na kreatywność rodziny
– rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców
– zachęcanie do wspólnego spędzania czasu

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci wraz z Rodzicami z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu.

4. Zdjęcia w jak największej rozdzielczości (dobrej jakości) proszę przesyłać na adres turzeprzedszkole@wp.pl lub w formie papierowej (format A4) – „Moja kreatywna rodzina” – należy składać do 31.10.2022r. u nauczycielek w poszczególnych grupach i oddziale. Do zdjęć należy dołączyć metryczkę z nazwiskiem autora (imię, nazwisko dziecka) oraz nazwą grupy, do której uczęszcza dziecko. Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej i poza placówką.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada 2022r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola www.jedyneczka.eu oraz na facebooku przedszkola oraz facebooku oddziału zamiejscowego w Turzu.

6. Prace konkursowe będziemy podziwiać na wystawie w holu MOKSiR-u w Kuźni Raciborskiej w dniu 24.11.2022r. tam też zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców.

7. Każdy uczestnik zostanie nagrodzony pamiątkowym dyplomem, a dla laureatów trzech najlepszych fotografii czekają atrakcyjne nagrody.

8. Organizator powołuje jury konkursowe, które wyłoni I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia.

9. Po prezentacji zdjęcia zostaną umieszczone w albumie „Moja kreatywna rodzina”.

10. Koordynatorami konkursu jest:
• Anika Konkol
• Sylwia Wojcieska

Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego, w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., z późniejszymi zmianami).

Życzymy przyjemnej i owocnej zabawy w fotografowaniu!

Similar Posts