• KONKURS FOTOGRAFICZNY „MOJA KREATYWNA RODZINA”

  Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego przedszkola wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Moja kreatywna rodzina”.

  Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest:
  Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej
  z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu
  ul. Słowackiego 18
  47-420 Kuźnia Raciborska

  2. Celem konkursu jest:
  – upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki
  – rozbudzenie więzi emocjonalnej z rodziną
  – próba uchwycenia i zatrzymania w obiektywie różnych spojrzeń na kreatywność rodziny
  – rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców
  – zachęcanie do wspólnego spędzania czasu

  3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci wraz z Rodzicami z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu.

  4. Zdjęcia w jak największej rozdzielczości (dobrej jakości) proszę przesyłać na adres turzeprzedszkole@wp.pl lub w formie papierowej (format A4) – „Moja kreatywna rodzina” – należy składać do 31.10.2022r. u nauczycielek w poszczególnych grupach i oddziale. Do zdjęć należy dołączyć metryczkę z nazwiskiem autora (imię, nazwisko dziecka) oraz nazwą grupy, do której uczęszcza dziecko. Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej i poza placówką.

  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada 2022r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola www.jedyneczka.eu oraz na facebooku przedszkola oraz facebooku oddziału zamiejscowego w Turzu.

  6. Prace konkursowe będziemy podziwiać na wystawie w holu MOKSiR-u w Kuźni Raciborskiej w dniu 24.11.2022r. tam też zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców.

  7. Każdy uczestnik zostanie nagrodzony pamiątkowym dyplomem, a dla laureatów trzech najlepszych fotografii czekają atrakcyjne nagrody.

  8. Organizator powołuje jury konkursowe, które wyłoni I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia.

  9. Po prezentacji zdjęcia zostaną umieszczone w albumie „Moja kreatywna rodzina”.

  10. Koordynatorami konkursu jest:
  • Anika Konkol
  • Sylwia Wojcieska

  Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego, w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., z późniejszymi zmianami).

  Życzymy przyjemnej i owocnej zabawy w fotografowaniu!

 • Festyn jesienny
 • Festyn rodzinny
 • Statek dla przedszkola

  Ahoj Marynarze

  Kapitan Hak wzywa wszystkich marynarzy (a także tych, którzy dopiero o tym marzą) do pomocy w zakupie nowej łajby do morskich przygód. 

  Przystań przy przedszkolu nr 1 w Kuźni Raciborskiej jest pusta, gdyż dotychczasowy sprzęt dokonał żywota swego. Dlatego Kapitan Hak rozpoczął akcję zbiórki pieniędzy na zakup nowego statku, którym będą podróżować przedszkolaki Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej. Do pomocy kapitanowi ruszyła Rada Rodziców naszych Przedszkolaków. Dlatego prosimy wszystkich chętnych do pomocy. 

  Rodzice, dziadkowie, mieszkańcy Kuźni a także inni ludzie dobrej woli. 

  Pomóżcie naszym podróżnikom zebrać potrzebną kwotę na zakup naszego pięknego statku.

  https://zrzutka.pl/aygrxp