• Występy z okazji Tygodnia Przedsiębiorczości
 • ROZSTRZYGNIĘCIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA OKOLICZNOŚCIOWA”

  W październiku Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka okolicznościowa”. Konkurs skierowany był dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Jego celem było m. in. rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej, powrót do pięknej tradycji obdarowywania się kartkami. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ wpłynęło ponad 70 kartek, a każda z nich była wyjątkowa i niepowtarzalna.
  Wyniki prezentują się następująco:

  I miejsce – Małgorzata Parzych
  II miejsce – Małgorzata Małolepszy
  III miejsce – Marianna Pyzio

  • wyróżnienie – Mariola Kownacka
  • wyróżnienie – Zuzanna Podemska
  • wyróżnienie – Ilona Majewska
  • wyróżnienie – Renata Borawska
  • wyróżnienie – Anna Golec

  Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 • KONKURS FOTOGRAFICZNY „MOJA KREATYWNA RODZINA”

  Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego przedszkola wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Moja kreatywna rodzina”.

  Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest:
  Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej
  z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu
  ul. Słowackiego 18
  47-420 Kuźnia Raciborska

  2. Celem konkursu jest:
  – upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki
  – rozbudzenie więzi emocjonalnej z rodziną
  – próba uchwycenia i zatrzymania w obiektywie różnych spojrzeń na kreatywność rodziny
  – rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców
  – zachęcanie do wspólnego spędzania czasu

  3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci wraz z Rodzicami z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu.

  4. Zdjęcia w jak największej rozdzielczości (dobrej jakości) proszę przesyłać na adres turzeprzedszkole@wp.pl lub w formie papierowej (format A4) – „Moja kreatywna rodzina” – należy składać do 31.10.2022r. u nauczycielek w poszczególnych grupach i oddziale. Do zdjęć należy dołączyć metryczkę z nazwiskiem autora (imię, nazwisko dziecka) oraz nazwą grupy, do której uczęszcza dziecko. Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej i poza placówką.

  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada 2022r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola www.jedyneczka.eu oraz na facebooku przedszkola oraz facebooku oddziału zamiejscowego w Turzu.

  6. Prace konkursowe będziemy podziwiać na wystawie w holu MOKSiR-u w Kuźni Raciborskiej w dniu 24.11.2022r. tam też zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców.

  7. Każdy uczestnik zostanie nagrodzony pamiątkowym dyplomem, a dla laureatów trzech najlepszych fotografii czekają atrakcyjne nagrody.

  8. Organizator powołuje jury konkursowe, które wyłoni I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia.

  9. Po prezentacji zdjęcia zostaną umieszczone w albumie „Moja kreatywna rodzina”.

  10. Koordynatorami konkursu jest:
  • Anika Konkol
  • Sylwia Wojcieska

  Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego, w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., z późniejszymi zmianami).

  Życzymy przyjemnej i owocnej zabawy w fotografowaniu!

 • Festyn jesienny
 • Festyn rodzinny
 • Statek dla przedszkola

  Ahoj Marynarze

  Kapitan Hak wzywa wszystkich marynarzy (a także tych, którzy dopiero o tym marzą) do pomocy w zakupie nowej łajby do morskich przygód. 

  Przystań przy przedszkolu nr 1 w Kuźni Raciborskiej jest pusta, gdyż dotychczasowy sprzęt dokonał żywota swego. Dlatego Kapitan Hak rozpoczął akcję zbiórki pieniędzy na zakup nowego statku, którym będą podróżować przedszkolaki Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej. Do pomocy kapitanowi ruszyła Rada Rodziców naszych Przedszkolaków. Dlatego prosimy wszystkich chętnych do pomocy. 

  Rodzice, dziadkowie, mieszkańcy Kuźni a także inni ludzie dobrej woli. 

  Pomóżcie naszym podróżnikom zebrać potrzebną kwotę na zakup naszego pięknego statku.

  https://zrzutka.pl/aygrxp